Lesmethode

Caminos-1Caminos-2In de lessen wordt de nadruk gelegd op het leren spreken en verstaan van de Spaanse taal. Om zo snel mogelijk met het Spaans uit de voeten te kunnen, wordt er gewerkt met de boeken uit de serie Caminos Nieuw (Intertaal) en Con Gusto, lesmethodes die er speciaal op gericht zijn op het volwassenonderwijs.

Deze methodes worden ook veel gebruikt op middelbare scholen en in het hoger onderwijs. Er wordt geoefend in het spreken, luisteren, lezen en schrijven van de Spaanse taal. Er worden interessante en actuele onderwerpen behandeld die te maken hebben met het hedendaagse Spanje en Latijns-Amerika. Naast de taal komt ook de cultuur ruimschoots aan bod. Vanaf de allereerste les wordt men al in het Spaans ondergedompeld. Daarnaast zal de docente nog extra materiaal aanbieden om de lesstof zo goed mogelijk te kunnen oefenen.

Er worden vooral veel onderwerpen uit het dagelijkse leven behandeld zodat de cursist na 10 lessen al in staat is om:

  • Zichzelf voor te stellen en te vertellen waar hij of zij vandaan komt en woont
  • Te vertellen wat voor werk of studie hij of zij doet
  • De weg te wijzen en te kunnen vragen waar bijvoorbeeld de bank of het station is
  • Eten te bestellen in een restaurant
  • Boodschappen te doen
  • Een telefoongesprek te voeren
  • Een hotel te reserveren

Tijdens de lessen is ook de gezelligheid belangrijk. Er zal (gratis) koffie, thee en een versnapering aangeboden worden. Om de lessen zo laagdrempelig mogelijk te houden zijn er geen examens aan verbonden. Als u uw juiste niveau wilt bepalen en middels een certificaat wenst vast te leggen kunt u altijd op eigen initiatief een DELE examen afleggen. Uw docente kan u hier verdere informatie over verstrekken.

Indien u reeds kennis van de Spaanse taal heeft kunt u gemakkelijk instromen in een van de al bestaande groepen van  (ver)gevorderden. Er wordt dan gewerkt met Caminos Nieuw of Con Gusto deel 2 of deel 3 en de docente zal extra materiaal aanleveren met actuele en interessante onderwerpen die gaan over Spanje en Latijns-Amerika. Lastige grammaticale onderdelen zullen door middel van extra oefeningen verder worden uitgediept. De docente zal vooraf contact met u opnemen om een juiste inschatting te kunnen maken in welke groep u het beste past en welk niveau u ongeveer heeft. Mocht de gekozen groep naderhand niet de juiste blijken te zijn, dan kan er altijd gekeken worden welke groep beter bij uw niveau past.